<

Wróć

1

Szczelność powietrzna budynku

2

O nas

3

Kontakt

Szczelność powietrzna budynku

Aby zaprojektować i zbudować budynek energooszczędny, poprawny pod kątem fizyki budowli, oprócz stosowania rozwiązań i materiałów o wysokich parametrach termoizolacyjnych, niezbędne jest zapewnienie obiektowi odpowiedniej szczelności. Szczelność wyraża się przy pomocy współczynnika n50, określa on ile razy w ciągu godziny zachodzi pełna wymiana powietrza wewnętrznego przez nieszczelności obudowy budynku przy różnicy ciśnień 50 Pa względem otoczenia.

Warunkiem szczelności powietrznej budynku jest jedna szczelna powłoka otaczająca budynek od strony wewnętrznej, w sporadycznych przypadkach, przy budynkach modernizowanych może zostać zapewniona od strony zewnętrznej. W procesie projektowym konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi, czy warstwa szczelna powietrznie powłoki budynku przebiega w sposób ciągły, to znaczy, czy można ją prześledzić flamastrem bez odrywania go od kartki papieru.

Taka powłoka redukuje nie tylko infiltrację zimnego powietrza, która prowadzi zarówno do powstania niekontrolowanych przepływów powietrza w przestrzeniach ogrzewanych, ale również do wzrostu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Rezultatem niekontrolowanego napływu powietrza do wnętrz przez nieszczelności są również lokalne przeciągi, które poza wychładzaniem pomieszczeń zaburzają komfort mieszkania. Innym negatywnym skutkiem nieszczelności są zawilgocenia, do jakich dochodzić może w przegrodach zewnętrznych w sytuacji, gdy w wyniku różnicy ciśnień wraz z infiltracją zimnego powietrza dochodzi do eksfiltracji ciepłego powietrza przez szczeliny budynku i zatrzymywania się ciepłego powietrza w przegrodach. Z kolei wystąpienie długotrwałych zawilgoceń może wiązać się z wystąpieniem grzybów, pleśni i szkód budowlanych. Brak zapewnienia odpowiedniej szczelności wiąże się również z zaburzeniem pracy systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także z obniżeniem komfortu akustycznego pomieszczeń.

Szczelność możemy zapewniać poprzez zastosowanie szczelnych materiałów wielkopowierzchniowych i ich szczelnych połączeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na wybór materiału, który zastosujemy do zapewnienia szczelności.

Materiały szczelne powietrznie:

▪ tynk wewnętrzny,
▪ płyty wiórowe (OSB paroszczelne),
▪ folia/zbrojona papa budowlana,
▪ beton.

Systemy uszczelniające:

▪ masy uszczelniające,
▪ paroszczelne taśmy klejące,
▪ elastyczne kołnierze uszczelniające,
▪ taśmy butylowo-kauczukowe,
▪ rozprężne taśmy piankowe,
▪ paroizolacją w płynie.

Test szczelności metodą Blower Door

Badanie szczelności budynku ma na celu określenie wielkości strumienia powietrza infiltrującego i wykrycie miejsc występowania nieszczelności. Sprawdzenie szczelności powietrznej całego budynku rekomenduje się wykonać metodą „Blower Door”, która jest bezinwazyjnym pomiarem przepuszczalności powietrznej budynków metodą ciśnieniową przy użyciu wentylatora.

W przepisach techniczno-budowlanych zawarte są wytyczne dotyczące szczelności powietrznej budynku:
▪ budynek z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową: n50 ≤ 3,0 h-1
▪ budynek z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją: n50 ≤ 1,5 h-1
▪ budynek pasywny: n50 ≤ 0,6 h-1

Zalecane jest, aby po zakończeniu budowy każdy budynek został poddany próbie szczelności.

Thank you! Your submission has been received!
Ups! Coś poszło nie tak...

jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt:

Adres:

ul. Witosa 65a/5
24-561 Kielce

Godziny otwarcia:

pn - pt  8:30 - 16:00
sobota po wcześniejszym umówieniu się

Polityka Prywatności

05.05.2022

Promienniki
Podczerwieni

jako jeden z najchętniej wybieranych sposobów na skuteczne ogrzanie własnego domu i rozpoczęcie „przygody” z ogrzewaniem elektrycznym.

18.06.2020

ELEKTROMOBILNOŚĆ
UZALEŻNIA

OD 2015 roku jestem uzależniony... Uzależniony od elektromobilności - a oto moja historia

18.06.2020

1..2..3.. elektromobliność

Elektromobilność... Czy Europa jest na nią gotowa? Czy zachodnim producentom samochodów rzeczywiście zależy na jej rozwoju?

18.06.2020

Niezależność energetyczna w czasach kryzysu

A gdyby tak stworzyć sobie taki azyl samowystarczalny energetycznie?

09.11.2020

Dla kogo elektromobilność?

MOBILNOŚĆ jako najważniejszy człon w tej nazwie tego działu. Tym razem o tym co i dla kogo.